Harmonogram s termíny odečtů patních vodoměrů

- Odečty bude provádět pan Nekoranec (mobil 728 133 215) v průběhu dne mezi 7:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 tou hodinou.

- Informaci, kdo má klíče od vodoměru a bude přítomen ve stanovený den na objektu, sdělíte telefonicky nejpozději dva dny před termínem panu Kaňkovi (mobil 739 104 214).

- Je také domluvena možnost nafocení stavu patního vodoměru a zaslání fota e-mailem na adresu hynek.kanka@ulimex.cz.

Focení a odeslání mailu by mělo proběhnout dva dny před termínem stanoveným v harmonogramu.

Na fotografii musí být vidět číslo vodoměru, stav vodoměru a v e-mailu je nutné uvést ulici a číslo popisné, kde byla fotografe pořízena.

Pokud nebude na některém HS odečteno dle stanoveného harmonogramu, cena za každý dodatečný odečet se zvýší ze stávajících 98,- Kč na 350,- Kč + doprava bez DPH.