Kamerové systémy a jejich využívání - 2019

Vážení uživatelé bytů ve správě družstva, kteří jste se rozhodli (nebo o tom uvažujete) využívat kamerové systémy k ochraně svého majetku a zdraví.

Po zhruba 15-ti měsíčním fungování kamerových systémů, pod servisní organizací AXO servis s.r.o., považuji za správné Vás informovat o novinkách a připomenout některé skutečnosti.

Body uzavřené smlouvy jsou postupně naplňovány. Firma upravuje jednotlivá předaná zařízení, jejich umístění a zabezpečení tak, aby odpovídali požadavkům příslušné směrnice EU. Zároveň byl zprovozněn systém, kde můžeme kontrolovat provádění pravidelných kontrol jednotlivých kamerových systémů a evidenci závad z nich vzešlých. Závady na funkčnosti systémů jsou bezprostředně opravovány. Jednou ročně firma předkládá komplexní zprávu o jejich stavu, s výhledem na nutné opravy většího rozsahu.

V letošním roce bude zkoušen i systém on-line monitoringu funkčnosti kamerových systémů tak, aby nedocházelo k výpadkům jejich funkčnosti ani v období mezi periodickými měsíčními kontrolami.

Po termínu, kdy začala platit ustanovení směrnice EU o ochraně osobních dat (ve které je pod sankcí i pouhé prohlížení záznamů z kamer - jde o zpracování osobních údajů) zůstává v platnosti postup, kdy pracovat s těmito daty může pouze PČR.

Buď na výzvu policie (kam je potřeba nahlásit skutek, který mají šetřit) předává firma AXO servis data vyšetřovatelům k dalšímu zpracování, nebo na písemnou (e-mailem) výzvu mě (VTÚ) v případě, že hrozí ztráta dat a je nutné data co nejdříve zálohovat. V tom případě dávám pokyn firmě k provedení zálohy a vyčkáme pokynu PČR k jejich vydání. Tedy i v tomto případě je nutné urychleně nahlásit skutkovou podstatu na policii k šetření.

Existuje již více případů, kdy PČR řešila drobnější záležitosti, jako jsou poničená světla, nápisy na zdech, znečišťování společných prostor, bránění ve vstupu do domu, apod. Pokud se u těchto případů identifikuje pachatel, končí to většinou přestupkovým řízením na městském úřadu s pokutou, náhradou nákladů na samotné přestupkové řízení v řádu tisíců korun a náhradou škody.

Hlavním smyslem dosavadních kamerových systémů ( i čtyř nových – instalovaných od doby platnosti nařízení EU) je a do budoucna i zůstane, snaha o ochránění majetku a zdraví uživatelů bytů.

Tím jsou především myšleny případy, které se, mimo jiné, staly v posledních několika měsících.

Například jde o:

- rozbíjení skleněných výplní vchodových i výtahových dveří

- nedostatečná péče o děti v předškolním věku

- napadení s odcizením klíčů od bytu a vyloupením bytu

- krádeže ze sklepů, kočárkáren a bytů

- ukrývání předmětů z trestné činnosti páchané v regionu

- přepadení s ublížením na zdraví a okradení

- vylomení vchodových dveří z pantů a poničení čerstvě položené dlažby

a mnoho dalších, jenom v roce 2019 již jde o desítky případů.

Věřím, že žádná seriózní správcovská organizace nemůže postupovat jinak, než chráněním svého majetku, jeho zkvalitňováním, chráněním bezpečí a zdraví uživatelů spravovaných bytů a v neposlední řadě dávat všem najevo, že tyto kroky jsou myšleny vážně.

Ne jinak tomu je, i do budoucna bude v objektech spravovaných SBD Chomutov.