Omezení provozu v ulici Husova

 Omezení provozu v ulici Husova – sídle SBD Chomutov. 1. etapa rekonstrukce povrchu komunikace začíná v září tohoto roku a na družstvo nebude možné přijet z ul. Bezručova, ale pouze z opačného směru od ul. Blatenská. O pokračování rekonstrukce budeme informovat.