Pozvánka na shromáždění delegátů SBD Chomutov 2018

Představenstvo Stavebního bytového družstva Chomutov si Vás dovoluje pozvat na shromáždění delegátů SBD Chomutov, které se bude konat ve středu 27. 6. 2018 od 16.00 hod. v divadle, ul. Boženy Němcové 552/32, Chomutov.

Program:

Zahájení

1.        Volba komisí

2.        Kontrola plnění usnesení z minulého shromáždění delegátů

3.        Zpráva mandátové komise

4.        Zpráva o řádné účetní závěrce SBD za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017

5.        Stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2017

6.        Diskuse k řádné účetní závěrce SBD za rok 2017

7.        Hlasování o schválení řádné účetní závěrky - VH za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017

8.        Zpráva představenstva

9.        Diskuse ke zprávě představenstva

10.     Hlasování o zprávě představenstva

11.     Zpráva kontrolní komise SBD

12.     Diskuse ke zprávě kontrolní komise

13.     Hlasování o zprávě kontrolní komise

14.     Návrh auditora

15.     Hlasování o auditorovi pro rok 2018

16.     Odvolání členů SBD proti vyloučení

17.     Hlasování o odvolání proti vyloučení člena SBD

·         T.O.

18.     Obecná diskuse

19.     Usnesení shromáždění delegátů

Závěr

Na shromáždění budou vpuštěni pouze platně zvolení delegáti SBD Chomutov.