Přechod na DVB-T2 a úpravy STA

Výměna vysílacích kanálů pozemních televizních sítí znamená i potřebu upravit společné televizní antény. 

Co všechno nás v této souvislosti čeká?

Základním předpokladem je samozřejmě TV přijímač, který umí DVB-T2 zpracovat – to znamená buď televizor s DVB-T2 tunerem, nebo vhodný set-top-box.

Na začátek je nutné zdůraznit zásadní věc – dejte si pozor na marketingové bludy, které se stejně jako u DVB-T objevují i u DVB-T2. Neexistuje totiž žádná „DVB-T2 anténa“.

Anténa nebo anténní rozvod jsou vhodné pro příjem signálu v určitém pásmu (u DVB-T a DVB-T2 pro pásmo UHF 470-790 MHz), s určitými vlastnostmi. Nezáleží na tom, zda je signál analogový nebo se vysílá v DVB-T nebo se někdy bude vysílat třeba v DVB-T10. Anténa daný signál zachytí a je až na přijímači, aby modulaci signálu zpracoval. Pokud tedy máte pásmovou anténu, která nyní kvalitně přijímá DVB-T, je úplně stejně vhodná i pro DVB-T2. Pokud náhodou máte kanálovou anténu, je samozřejmě nutné, aby byla laděna pro kanály, kde se DVB-T2 bude vysílat.

Nicméně marketingová označení jako „DVB-T2 compatible“, „Full HD“, „3D ready“ a podobně jsou v případě antény naprostý nesmysl.

Pro naše STA

Princip společné antény je ve využití jednoho anténního systému na střeše objektu (tvořeného jednou nebo více anténami, např. pro různá pásma, TV, rozhlas apod.), z nějž je signál zpracován aktivními prvky (zesilovače, filtry, konvertory apod.) a dále rozveden kabely po objektu. Uživatel pak má ve svém bytě účastnickou zásuvku, na níž je k dispozici TV signál právě ze společné antény. Pokud tedy na vaší STA nebude signál DVB-T2 k dispozici, byť se u nás v regionu již bude vysílat, je nutné se obrátit na správu SBD Chomutov a ZL objednat úpravu STA. To je samozřejmě vhodné udělat i preventivně v předstihu před definitivním odpojením analogu.

Popis úprav u různých druhů STA

STA se širokopásmovými zesilovači:

Zejména v menších domech o několika bytech bývá rozvod televizního signálu řešen velmi podobně jako v případě individuální instalace – tedy za použití pásmové antény a širokopásmového domovního zesilovače, případně pásmového zesilovače s více vstupy, který kombinuje např. signál TV a rozhlasu. Signál TV pásma není nijak filtrovaný a zesilovač do rozvodu pouští vše, co zachytí anténa.

U těchto systémů uživatelé nebudou muset změny v STA rozvodu řešit a pouze provedou manuální nebo automatické ladění na přijímači.

Velké STA s kanálovými vložkami nebo konvertory:

Větší bytové domy využívají nejčastěji systém kanálových zesilovačů nebo konvertorů. Do nich je přiveden signál z antény (antén), většinou pásmových. Kanálové zesilovače signál zesilují na stejných kanálech, jaké přicházejí z antény (a ty se dále šíří do rozvodu). Konvertory signál převádí na jiné, typicky nižší kanály (ať už v pásmu UHF, nebo někdy i pásmu VHF), což se využívá zejména kvůli nižšímu útlumu rozvodů na nižší frekvenci. Výstupem zesilovací soustavy kanálových zesilovačů nebo konvertorů je vyrovnaný a filtrovaný signál všech multiplexů, který ze soustavy putuje rozvodem na účastnické zásuvky v bytech. Už dle názvu je jasné, že tyto prvky jsou laděny na konkrétní kanály TV pásma a tak pokud se bude DVB-T2 vysílat na jiných kanálech než stávající sítě (což bude případ přechodových sítí), je nutný zásah do těchto prvků.

STA s programovatelnými zesilovači:

Existují i tzv. programovatelné zesilovače nebo konvertory. Jejich ladění probíhá programátorem, což je přístroj, kterým disponují odborní technici. Zesilovač nebo konvertor se tak přenastaví pouze zásahem odborníka na místě. V případě zesilovačů, typicky vhodných pro středně velké STA, se většinou jedná o širokopásmový zesilovač s programovatelnými filtry, přičemž počet možných přijímaných kanálů (pozic filtru) bývá omezen. U konvertorů se jedná dražší obdobu mechanicky laděných konvertorů, které se opět přelaďují za pomoci programátoru. V případě programovatelných prvků je tak pro příjem DVB-T2 nutná návštěva odborníka, který daný zesilovač může přeprogramovat na nové kanály.

Zdroj: https://www.televizniweb.cz/2017/04/dvb-t2-a-spolecne-televizni-anteny-na-co-se-pripravit/