Prodej bytového domu „Obálkovou metodou“

Jde o samostatně stojící bytový dům čp. 3551 a 3552 a dále pozemky parc.č. 2756 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2 a parc. č. 2755 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2. Uvedené nemovitosti se nachází v ul. Kadańská, v katastrálním území Chomutov II, obec Chomutov.