Regulace otopných soustav – kontrola funkčnosti

Na úvod článku věnovanému důležitosti regulace diferenčních tlaků v našich otopných soustavách se podíváme do historie. Po výstavbě většiny našich objektů byly stoupačky osazeny šikmými ventily DN-32 a tělesa přímými kohouty 1/2´´ respektive 3/8´´ a regulovalo se polohami „zavřeno – otevřeno“.

Na základě zákonných ustanovení a vyhláškou 152/2001 Sb. kterou se stanovily pravidla pro vytápění, dodávku TUV a požadavky na vybavení vnitřních tepelných vybavení budov přístroji regulující dodávku tepla konečným spotřebitelům. V roce 2003 byla tedy zahájena akce na kvalitnější vyregulování otopných soustav v objektech družstva.

Nutno dodat, že některé objekty v Jirkově tuto akci předběhly a realizovaly osazení radiátorů termoventily bez stoupačkových regulátorů. Jiná skupina objektů v Jirkově experimentovala se systémem Komextherm – obdoba stávajících směšovacích stanic, který časem přestal být funkční (viz. článek „Likvidace staré zónové regulace => Rekonstrukce paty ÚT v objektu“).

Vyregulování realizovala ve všech domech vysoutěžená firma Ulimex a.s., která po zmapování otopných soustav navrhla a následně zrealizovala osazení stoupacích přívodních vedení regulátory diferenčního tlaku ASV-M a zpátečky regulátory ASV-PV v projektu odpovídajících dimenzí. Otopná tělesa byla osazena termoregulačními hlavicemi RA-N a hlavicemi RA-2677 DN 20 respektive DN 15. Veškerá regulační technika je od dánské nadnárodní specializované společnosti Danfoss.

ASV-PV je regulátor diferenčního tlaku s variabilní možností přednastavení. Ventil udržuje konstatní zvolený diferenční tlak v regulované větvi topného systému. ASV-PV se instaluje do vratné větve a mimo jiné v sobě zahrnuje funkci uzavírání a vypouštění.

ASV-M je uzavírací ventil určený pro instalaci v přívodu. Je vybaven otvorem pro připojení impulsního potrubí od ASV-PV nebo ASV-P a uzavíracími zátkami, které mohou být nahrazeny měřícími koncovkami pro měření průtoku.

Následovalo období zateplování našich objektů, s nímž vyvstala spousta otázek a diskusí (i v mediálním prostoru) ohledně nutnosti „vyvažování“ otopných soustav po zateplení. Po odborných konzultacích jak s firmou Ulimex, se specialisty praktiky, tak i s odbornými publikacemi jsme se na družstvu přiklonily k názoru pregnantně vyjádřeném v jednom článku: „Vyregulování otopné soustavy po zateplení je fyzikální nesmysl. Soustava buď vyregulovaná je, nebo není, a vyregulování se týká původních správných průtoků, které z hlediska přenosu tepla musejí být zachovány.“

A dostáváme se do současnosti.

Od vyregulování našich otopných soustav uběhlo „spousty otopné vody“ a bez kvalitní dlouhodobé spolupráce s firmou pana Krále, by naše regulátory dávno nebyly funkční, nebo správně nastavené. Pan Král se systematicky stará o mapování stavu regulátorů diferenčního tlaku na našich objektech. Vede evidenci jejich umístění, evidenci stavu a doporučuje seřízení, opravy i nutné výměny. To vše samozřejmě v rámci své kapacity a při akcích na našich objektech (výměny radiátorů, zakázky na opravy, apod.).

Proto bych rád závěrem zdůraznil, že v současné cenově turbulentní době je nadmíru důležitá spolupráce v oblasti hospodárného zacházení s energetickými médii. Pokud máte pocit, že není na vašem objektu s otopnou soustavou vše v pořádku, zažádejte ZL o kontrolu dřív, než tento zásah bude nutný z důvodu havarijního stavu.

Za kolektiv TÚ - Ing. Rostislav Písařík