Shromáždění delegátů 2020

Výzva k rozhodnutí mimo zasedání Shromáždění delegátů
Stavebního bytového družstva v Chomutově