Soutěž - celková výměna splaškové kanalizace

DS 49 HS 491 ul. Mašťov 229 – celková výměna splaškové kanalizace
DS 49 HS 492 ul. Mašťov 230-231 – celková výměna splaškové kanalizace