Soutěž - oprava okapového chodníku

Vyzýváme Vás k předložení nabídky v neveřejném výběrovém řízení na zakázku: DS 25 HS 250 ul. Borová 5147-58, Chomutov – oprava okapového chodníku
DS 25 HS 251 ul. Borová 5149-51, Chomutov – oprava okapového chodníku.