Soutěž - oprava okapového chodníku

DS 31 HS 313 ul. Na Borku 1605-06, Jirkov – oprava okapového chodníku
DS 31 HS 314 ul. Na Borku 1607-08, Jirkov – oprava okapového chodníku