Soutěž - položení dlažby ve vestibulu

DS 42 HS 422 ul. Krušnohorská 1660, Jirkov – položení dlažby ve vestibulu a na podestách