Soutěž - rekonstrukce paty objektu ústředního topení

DS 32 HS 320 ul. Na Borku 1615-16, Jirkov – rekonstrukce paty ÚT v panelovém domě
DS 32 HS 321 ul. Na Borku 1617-18, Jirkov – rekonstrukce paty ÚT v panelovém domě
DS 32 HS 322 ul. Na Borku 1619, Jirkov – rekonstrukce paty ÚT v panelovém domě
DS 32 HS 323 ul. Na Borku 1620-21, Jirkov – rekonstrukce paty ÚT v panelovém domě
DS 32 HS 324 ul. Na Borku 1622, Jirkov – rekonstrukce paty ÚT v panelovém domě
DS 32 HS 325 ul. Na Borku 1623, Jirkov – rekonstrukce paty ÚT v panelovém domě