Soutěž - rekonstrukce paty objektu ústředního topení

DS 39 HS 393 ul.Tkalcovská 1530 – 1531, Jirkov – rekonstrukce paty ÚT v panelovém domě