Soutěž - Výměna bytových vchodových dveří

Výměna vstupních bytových dveří včetně zárubní – počet 40 ks
- DS 21 HS 212 ul. Školní pěšina 5090-91, Chomutov