Soutěž - zateplení spodní části

DS 30 HS 304 ul. Kamenný Vrch 5281-83, Chomutov – zateplení spodní části (sokl)