Výběrové řízení - Celková oprava podlah a stropů na lodžiích

Celková oprava podlah a stropů na lodžiích – 42ks
- DS 114 HS 210 ul. Kamenná 5086-87, Chomutov