Výběrové řízení - Celková výměna plynového rozvodu

Celková výměna plynového rozvodu
- DS 19 HS 192 ul. Na Podlesí 1431-32, Kadaň
- DS 19 HS 193 ul. Na Podlesí 1433-34, Kadaň