Výběrové řízení - Celková výměna rozvodů

Celková výměna plynového rozvodu, splaškové kanalizace, oprava stoupaček SV, TUV, CTUV, výměna ležatého rozvodu
- DS 115 HS 552 ul. Hornická 4108-09, Chomutov