Výběrové řízení - Oprava plynových rozvodů

Celková výměna plynových rozvodů
DS 104 HS 293 ul. Pod Břízami 5242 - 5243, Chomutov
DS 104 HS 294 ul. Pod Břízami 5244 – 5245, Chomutov