Výběrové řízení - Oprava plynových rozvodů

Oprava plynových rozvodů v objektu
DS 78 HS 780 ul. Holešická 4746, Chomutov