Výběrové řízení - Oprava plynových rozvodů

Celková výměna plynového rozvodu
- DS 8 HS 580 ul. Stavbařská 4519-21, Chomutov.