Výběrové řízení - Rekonstrukce – zateplení objektu

Rekonstrukce objektu fasádním zateplovacím certifikovaným systémem tř. A
DS 103 HS 305 ul. Kamenný Vrch 5279, Chomutov
DS 103 HS 306 ul. Kamenný Vrch 5280, Chomutov