Výběrové řízení - Výměna stoupaček

Celková výměna plynového rozvodu, splaškové kanalizace a rozvodů SV, TUV a CTUV v objektu
- SVJ 179 ul. Husova 1333-35, Kadaň