Výběrové řízení -Zateplení vyvýšeného 1. podzemního podlaží

Zateplení vyvýšeného 1. podzemního podlaží - sokl
- DS 30 HS 302 ul. Kamenný Vrch 5277-78, Chomutov