Vyúčtování TS 2019

Vážení družstevníci, vlastníci a členové výborů DS, dovolím si Vám oznámit, že vyúčtování topné sezóny za rok 2019 obdržíte poštou do schránky. Aktuálně řešíme s poštou systém distribuce (hybridní pošta). Po doladění bude dán pokyn poště k odeslání dopisů. Věřím, že se vše podaří v řádném termínu, přestože parlament schválil jeho možné posunutí (tisk 815).