Změny v údržbě Kamerových systémů SBD Chomutov

Protože na družstvu považujeme ochranu našeho společného majetku za prioritní záležitost, vítáme každé rozhodnutí domovní samosprávy o instalaci nového kamerového systému.

V roce 2015 jsme pro potřeby PČR zpracovali přehled efektivity těchto systémů a v evidenci pokračujeme. Od roku 2012 bylo zaznamenáno 140 trestných činů a přestupků. PČR řešila poškození majetku v hodnotě přes 500 tis. Kč a případy narušení občanského soužití, obnažování, pokus vraždy, fyzické napadení, výtržnictví, apod.

Dnes při nutnosti provést změny v obsluze, servisu a práci s uchovávanými záznamy, se setkáváme s názory, že když si zástupci DS nebudou moci prohlížet záznamy ze systémů jako doposud, nemá kamerový systém význam. To si na správě družstva nemyslíme a průzkumy opodstatněnosti kamerových systémů nám dávají za pravdu. Změna v ochraně našeho majetku a dalších negativních projevů je pouze v tom, že systémy budou spravovány systematičtěji, profesionálněji a se zajištěním jasných pravidel při předávání záznamů (osobních dat) kompetentním orgánům (PČR, přestupkovým komisím, apod.) k dalšímu řešení.

Pro vysvětlení změny jsem zaslal na dotčené DS několik interních sdělení, jak a proč se bude postupovat. Zde uvádím stručnou citaci:

Téměř 80 kamerových systémů kontrolujících 144 čísel popisných našich objektů a chránících společný majetek, na kterém se vlastnicky podílí každý člen družstva, bylo stále obtížnější kontrolovat v souladu s požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů i Policie ČR a to s minimem oprávněných pracovníků správy družstva.

Dále se na některých DS vyskytovaly případy, kdy pověření pracovníci pobírali odměnu za starost o tyto systémy, ale v případě potřeby se ukázalo, že systémy jsou nefunkční a dlouhodobě bez kontroly.

Zásadní událostí, pro rozhodnutí představenstva družstva o využití externí firmy, bylo schválení nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob („GDPR“), které bude v ČR účinné od června 2018. Tento předpis ve všech ohledech zpřísňuje zacházení s osobními údaji (včetně dat z kamerových systémů) a stanoví vysoké finanční postihy za jejich porušování.

Po řádně zrealizovaném VŘ, byla s vítěznou firmou AXO servis s.r.o. podepsána smlouva a následovalo postupné přebírání jednotlivých KS.