*

Vítáme Vás na stránkách SBD Chomutov

Základní informace


Adresa pro doručování pošty

Stavební bytové družstvo Chomutov
Husova 2079
430 03 ChomutovEmail

info@sbdcv.cz


Úřední hodiny

Pondělí
7.00 - 11.30
12.00 - 16.30
Středa
7.00 - 11.30
12.00 - 16.30
V ostatních dnech pouze po předchozí domluvě s daným pracovníkem!

Detašovaná pracovištěKadaň - detašované pracoviště

Stavební bytové družstvo Chomutov
Kapitána Jaroše 609
430 01 Kadaň
Telefon: +420 773 822 307


Středisko údržby

Středisko údržby
Husova 2079
430 03 Chomutov
Telefon: +420 737 245 373

Aktuálně...

Celozávodní dovolená
2017-11-29 00:00:00
Ve středu 27. prosince 2017 bude z důvodu celozávodní dovolené zrušen úřední den.
O Z N Á M E N Í
2016-08-24 00:00:00

Vážení nájemci, uživatelé bytových jednotek,

 

na základě přijatého Usnesení představenstva č. 91/2016 ze dne 31.05.2016 Vám oznamujeme,

že počínaje od 01.09.2016 představenstvo SBD Chomutov rozhodlo o vrácení kaucí, které byly složeny k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu dle § 686a zákona č. 40/1964 Sb..

 

Při výplatě těchto kaucí bude přihlédnuto k případným pohledávkám jednotlivých uživatelů (dluh).

 

První kolo vrácení kaucí bude přednostně uskutečněno na bankovní účty uživatelů bytových jednotek, a to na základě individuálních žádostí, které je nutné osobně doručit na správu bytového družstva. V případě doručení žádosti prostřednictvím České pošty, je nutné tuto opatřit úředně ověřeným podpisem. Naskenované žádosti zaslané emailem nebudou ze strany bytového družstva akceptovány.

 

Formulář této žádosti bude zveřejněn na webových stránkách bytového družstva www.sbdcv.cz, nebo k dispozici v tištěné formě na správě bytového družstva.

V případě, že někteří z uživatelů nevlastní bankovní účet, bude forma vrácení kauce řešena individuálně s jednotlivými referenty bytového úseku.

Reklama
2014-12-01 10:17:49

Změna telefonních čísel
2011-09-01 00:00:00
Od 1.9.2011 jsou zrušena všecha čísla pevných linek včetně faxu a nahrazena čísly mobilních telefonů. Seznam kontaktů naleznete ve zpravodají 1/2011, který vyjde v září, nebo na tomto webu v sekci kontakty. Všechna čísla SBD Chomutov jsou Vodafone.
© 2006 SBD Chomutov             EVIS Design