Mimořádné události

01.09.2020 - do odvolání

Správa SBD - OMEZENÝ PROVOZ

Vstup do budovy povolen pouze se zakrytými ústy a nosem. Toto opatření platí v úřední i neúřední dny.

5.10.2020 a 7.10.2020

Schůze P, T, E - ZRUŠENY

Schůze předsedů, techniků a ekonomů DS plánované na 5. 10. 2020 v Chomutově a 7. 10. 2020 v Kadani se nekonají.