18.10.2022

Informační systém bytových měřidel

Naše společnost provozuje pro své zákazníky (včetně SBD Chomutov) bezplatnou internetovou aplikaci ISBM II –, informační systém bytových měřidel“. Tato aplikace je koncipována tak, aby splňovala požadavky připravované novely zákona 67/2013 Sb. Aplikaci je přístupná z našich webových stránkáchwww.ulimex.cz. Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku. S touto naší bezplatnou aplikací budete především připraveni na nové legislativní požadavky, a zároveň můžete využít mnoho dalších funkcí, které aplikace nabízí: - měsíční informace o spotřebě - historie spotřeb a rozúčtování v přehledných statistikách - splnění požadavků GDPR - export dat v různých formátech, PDF, CSV - varování před úniky vody, předcházením škodám na majetku - a mnoho dalších zajímavých funkcí a přehledů o vašich měřidlech

02.12.2021

Dlouhodobé plánování oprav Konstrukčních prvků panelových domů

Vážení družstevníci a uživatelé bytů, spravovaných našim družstvem. Rád bych vás touto cestou seznámil s jednou ze základních činností technického úseku, od které se odvíjí udržitelnost našich objektů v tzv. „optimální kondici“, tedy ve stavu zaručujícím kvalitu bydlení. Jde o plánování oprav konstrukčních prvků na následující rok a dalších devět let, tedy klouzavé plánování oprav v desetiletém cyklu.

02.12.2021

Regulace otopných soustav – kontrola funkčnosti

Na úvod článku věnovanému důležitosti regulace diferenčních tlaků v našich otopných soustavách se podíváme do historie. Po výstavbě většiny našich objektů byly stoupačky osazeny šikmými ventily DN-32 a tělesa přímými kohouty 1/2´´ respektive 3/8´´ a regulovalo se polohami „zavřeno – otevřeno“.

02.12.2021

Stoupačky kanalizace a odpadů v bytových domech

Za velmi důležitou informaci, kterou bych rád touto formou předal především funkcionářům DS v našich domech, ale i všem uživatelům bytů ve správě družstva je – více méně nepředvídatelný stav odpadů ať už kanalizačních, nebo dešťových.

02.09.2019

Hesla pro internetový on-line přístup

Hesla pro internetový on-line přístup k informacím o spotřebách vody a tepla vydává asistentka TÚ paní Palkosková v úředních dnech. Login a heslo jsou předávány oprávněným uživatelům bytů proti podpisu po předložení dokladu totožnosti.

31.05.2018

GDPR

Zpracování osobních údajů v SBD Chomutov v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Nové články se momentálně připravují
04.07.2024

Výběrové řízení - Čištění fasády

Odstranění organických nečistot z povrchu zatepleného objektu
- DS 34 HS 340 ul. Mládežnická 1635, Jirkov
- DS 34 HS 341 ul. Mládežnická 1636 – 1636, Jirkov
- DS 34 HS 342 ul. Mládežnická 1638, Jirkov
- DS 34 HS 343 ul. Mládežnická 1639 - 1640, Jirkov
- DS 34 HS 344 ul. Mládežnická 1642 – 1643, Jirkov

Spolupracujeme