25.03.2021

Prodej bytového domu „Obálkovou metodou“

Jde o samostatně stojící bytový dům čp. 3551 a 3552 a dále pozemky parc.č. 2756 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2 a parc. č. 2755 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2. Uvedené nemovitosti se nachází v ul. Kadańská, v katastrálním území Chomutov II, obec Chomutov.

25.03.2021

Blokové čištění - Kadaň

Blokové čištění města Kadaně proběhne ve dnech 6.4.2021 až 4.5.2021.  Ohlášení blokového čištění bude provedeno v předstihu nejméně 7 dnů před zahájením v Kadaňských novinách a Kabelové televizi.

06.01.2021

Aktuální informace o platbách do DZO v roce 2021

Stejně jako u první vlny Covid-19, kdy vedení družstva zastavilo snižování plateb do DZO, i nyní z důvodu neurčitého vývoje obecných odběratelsko-dodavatelských vztahů a dalších možných vlivů na hospodaření, se vedení družstva rozhodlo ponechat pro příští rok sazby plateb do DZO všech HS na úrovni roku 2020. Na základě vývoje pandemie v ČR vás o dalším postupu budeme včas informovat.

29.10.2020

Řešení oprav a havárií v období mimořádného stavu Covid-19

Z důvodu uzavření družstva pro veřejnost, je nutné jednat telefonicky, popřípadě e-mailem. Všichni pracovníci TÚ jsou v pracovní době připraveni řešit vaše dotazy a požadavky. Požadavky na nezbytné opravy a řešení havarijních stavů se v pracovní době standardně předávají pracovníkům TÚ přes funkcionáře DS (ZL e-mailem, nebo do schránky družstva Husova 2079/10). Nezbytné opravy řeší pracovníci údržby při dodržování všech hygienických opatření. V mimopracovní době se havarijní stavy hlásí na dispečink firmy Faen - 602 418 050.

26.10.2020 - do odvolání

Správa SBD - ZAVŘENO

V rámci opatření přijatých vládou ČR, bude  správa SBD do odvolání uzavřena. Možná komunikace e-mailem, datovou schránkou, nebo telefonem.

02.09.2019

Hesla pro internetový on-line přístup

Hesla pro internetový on-line přístup k informacím o spotřebách vody a tepla vydává asistentka TÚ paní Palkosková v úředních dnech. Login a heslo jsou předávány oprávněným uživatelům bytů proti podpisu po předložení dokladu totožnosti.

Nové články se momentálně připravují
08.04.2021

Soutěž - výměna zvonkových tabel

DS 70 HS 700 ul. Skalková 5204 – 5206, Chomutov - výměna zvonkového tabla a domácích videotelefonů Handsfree za digitální systém Tesla Stropkov, výměna napájecích zdrojů, montáž nového slaboproudého vedení pro zvonky

Spolupracujeme