Aktuality

02.07.2020

Vyúčtování záloh TS 2019

Omlouvám se, že nedošlo ze strany SBD k  včasné informaci. Náklady na výplatu peněz (složenkou) za přeplatek topné sezóny jsou k tíži uživatele bytu. Přeplatek lze zasílat převodem na účet. Na stránkách http://www.sbdcv.cz je ke stažení formulář, který je potřeba doručit osobně na SBD Chomutov.

22.06.2020

Konání členských schůzí

Od 22.6. 2020 lze konat prakticky všechny schůze v BD a SVJ, neboť největší omezení – nutnost dodržování odstupu 2 metry, bylo zrušeno. Nadále je povinnost mít ve vnitřních prostorách roušky a k dispozici dezinfekci rukou, ve venkovních prostorách není nutné mít nasazené roušky, pokud je rozestup 1,5m.

15.04.2020

Vyúčtování TS 2019

Vážení družstevníci, vlastníci a členové výborů DS, dovolím si Vám oznámit, že vyúčtování topné sezóny za rok 2019 obdržíte poštou do schránky. Aktuálně řešíme s poštou systém distribuce (hybridní pošta). Po doladění bude dán pokyn poště k odeslání dopisů. Věřím, že se vše podaří v řádném termínu, přestože parlament schválil jeho možné posunutí (tisk 815).

02.09.2019

Hesla pro internetový on-line přístup

Hesla pro internetový on-line přístup k informacím o spotřebách vody a tepla vydává asistentka TÚ paní Palkosková v úředních dnech. Login a heslo jsou předávány oprávněným uživatelům bytů proti podpisu po předložení dokladu totožnosti.