Aktuality

15.04.2020

Vyúčtování TS 2019

Vážení družstevníci, vlastníci a členové výborů DS, dovolím si Vám oznámit, že vyúčtování topné sezóny za rok 2019 obdržíte poštou do schránky. Aktuálně řešíme s poštou systém distribuce (hybridní pošta). Po doladění bude dán pokyn poště k odeslání dopisů. Věřím, že se vše podaří v řádném termínu, přestože parlament schválil jeho možné posunutí (tisk 815).

02.09.2019

Hesla pro internetový on-line přístup

Hesla pro internetový on-line přístup k informacím o spotřebách vody a tepla vydává asistentka TÚ paní Palkosková v úředních dnech. Login a heslo jsou předávány oprávněným uživatelům bytů proti podpisu po předložení dokladu totožnosti.

31.05.2018

GDPR

Zpracování osobních údajů v SBD Chomutov v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.