Úsek předsedy

13.06.2018

Slovo předsedy představenstva SBD

Vážení delegáti, dámy a pánové, jsem nesmírně rád, že i rok 2017 byl pro naše družstvo úspěšný. Dosáhli jsme dobrých výsledků a to zejména díky kvalitně odvedené práci představenstva, funkcionářů DS, zaměstnanců správy, a to vše pod dohledem kontrolní komise.