Technický úsek

18.10.2022

Informační systém bytových měřidel

Naše společnost provozuje pro své zákazníky (včetně SBD Chomutov) bezplatnou internetovou aplikaci ISBM II –, informační systém bytových měřidel“. Tato aplikace je koncipována tak, aby splňovala požadavky připravované novely zákona 67/2013 Sb. Aplikaci je přístupná z našich webových stránkáchwww.ulimex.cz. Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku. S touto naší bezplatnou aplikací budete především připraveni na nové legislativní požadavky, a zároveň můžete využít mnoho dalších funkcí, které aplikace nabízí: - měsíční informace o spotřebě - historie spotřeb a rozúčtování v přehledných statistikách - splnění požadavků GDPR - export dat v různých formátech, PDF, CSV - varování před úniky vody, předcházením škodám na majetku - a mnoho dalších zajímavých funkcí a přehledů o vašich měřidlech

02.12.2021

Dlouhodobé plánování oprav Konstrukčních prvků panelových domů

Vážení družstevníci a uživatelé bytů, spravovaných našim družstvem. Rád bych vás touto cestou seznámil s jednou ze základních činností technického úseku, od které se odvíjí udržitelnost našich objektů v tzv. „optimální kondici“, tedy ve stavu zaručujícím kvalitu bydlení. Jde o plánování oprav konstrukčních prvků na následující rok a dalších devět let, tedy klouzavé plánování oprav v desetiletém cyklu.

02.12.2021

Regulace otopných soustav – kontrola funkčnosti

Na úvod článku věnovanému důležitosti regulace diferenčních tlaků v našich otopných soustavách se podíváme do historie. Po výstavbě většiny našich objektů byly stoupačky osazeny šikmými ventily DN-32 a tělesa přímými kohouty 1/2´´ respektive 3/8´´ a regulovalo se polohami „zavřeno – otevřeno“.

02.12.2021

Stoupačky kanalizace a odpadů v bytových domech

Za velmi důležitou informaci, kterou bych rád touto formou předal především funkcionářům DS v našich domech, ale i všem uživatelům bytů ve správě družstva je – více méně nepředvídatelný stav odpadů ať už kanalizačních, nebo dešťových.

02.09.2019

Hesla pro internetový on-line přístup

Hesla pro internetový on-line přístup k informacím o spotřebách vody a tepla vydává asistentka TÚ paní Palkosková v úředních dnech. Login a heslo jsou předávány oprávněným uživatelům bytů proti podpisu po předložení dokladu totožnosti.

11.07.2019

Hlášení - Řešení pojistných událostí

Stavební bytové družstvo Chomutov má dlouhodobě uzavřené pojištění svého majetku (společné prostory budov, zásoby, věci movité, apod.) a pojištění škod zaviněných haváriemi (pojištění odpovědnosti).

18.04.2018

Jednokřídlé vchodové dveře „antivandal“

Na družstvu odzkoušené, odolné ocelové vchodové, jednokřídlé dveře s elektromagnetickým zámkem. Jde o certifikovaný prototyp zkoušený šest měsíců, v Jirkově na DS 32 - Na Borku, s kladným hodnocením.