Slovo předsedy představenstva SBD

Vážení delegáti, dámy a pánové, jsem nesmírně rád, že i rok 2017 byl pro naše družstvo úspěšný. Dosáhli jsme dobrých výsledků a to zejména díky kvalitně odvedené práci představenstva, funkcionářů DS, zaměstnanců správy, a to vše pod dohledem kontrolní komise.

Ještě před tím, než vám budu prezentovat dosažené výsledky za rok 2017, dovolte mi krátkou vsuvku. Chci se znovu zmínit o neutuchajícím fenoménu, a to insolvenci a exekuci externí. SBD Chomutov neustále přichází kvůli insolvenci (oddlužení) o nemalé finanční částky. Na vrub družstva se počítají i časové nároky na zaměstnance, kteří tuto agendu zpracovávají.

Stále nás trápí také exekuce zvenčí vedené na naše družstevníky, kteří však vůči družstvu nemají žádné závazky. Exekutor v takových případech postihuje členská práva v tržní ceně a prodá je (družstevní podíl) v dražbě.

Mnozí z vás jistě slyšeli o evropské normě GDPR, která vstoupila v platnost koncem května 2018. Byli jsme nuceni vytvořit vnitřní směrnici, abychom se přizpůsobili novému pojetí ochrany osobních údajů. Je to bohužel další šílenost, kterou evropský parlament vymyslel. Svaz českých a moravských bytových družstev vydal několika metodických pokynů ke zpracování osobních údajů. Na SBD zbývá proškolit a seznámit s normou funkcionáře (výbory DS) a uzavřít směrnici o zpracování osobních údajů. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách a na informační desce v budově správy SBD.

V nejbližší době dojde ke spuštění nových webových stránek. Najdete zde informace o objektech SBD a mnoho dalších informací z aktuálního dění. Věřím, že zlepšení všichni oceníte. Přece jen žijeme v digitálním věku, kdy je potřeba efektivně komunikovat nejen uvnitř organizace, ale i navenek.

Když se dívám do budoucnosti, nesmím opomenout zmínit, že se chystají další změny důležitých zákonů např. nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo insolvenčního zákona. Tyto změny opět ovlivní naši činnost a budeme se jim muset přizpůsobit.

Závěrem mi dovolte vyzdvihnout dosažené výsledky. Kladná čísla říkají, že hospodaření družstva je i nadále stabilní, snižujeme pohledávky, klesá spotřeba tepla v našich objektech. Důležitý je také přechod na dlouhodobé plánování oprav, přechod na novou verzi informačního systému nebo vypořádání se s novou legislativou.

Nic z toho by však nebylo možné bez lidí, kteří jsou pilířem našeho družstva. Děkuji členům představenstva, kontrolní komisi, zaměstnancům, předsedovi odborové organizace, funkcionářům DS a členům družstva. Všem, kteří se svým aktivním přístupem podílejí na dobrých výsledcích SBD Chomutov.

Josef Tvrdý

předseda představenstva