Výběrové řízení - Celková výměna plynového rozvodu

Oprava plynových rozvodů v objektu
- DS 78 HS 780 ul. Holešická 4746, Chomutov