Články

01.09.2020 - do odvolání

Správa SBD - OMEZENÝ PROVOZ

Vstup do budovy povolen pouze se zakrytými ústy a nosem. Toto opatření platí v úřední i neúřední dny.

5.10.2020 a 7.10.2020

Schůze P, T, E - ZRUŠENY

Schůze předsedů, techniků a ekonomů DS plánované na 5. 10. 2020 v Chomutově a 7. 10. 2020 v Kadani se nekonají.

02.09.2019

Hesla pro internetový on-line přístup

Hesla pro internetový on-line přístup k informacím o spotřebách vody a tepla vydává asistentka TÚ paní Palkosková v úředních dnech. Login a heslo jsou předávány oprávněným uživatelům bytů proti podpisu po předložení dokladu totožnosti.

11.07.2019

Hlášení - Řešení pojistných událostí

Stavební bytové družstvo Chomutov má dlouhodobě uzavřené pojištění svého majetku (společné prostory budov, zásoby, věci movité, apod.) a pojištění škod zaviněných haváriemi (pojištění odpovědnosti).