Výběrové řízení - oprava elektroinstalace společných rozvodů

Celková výměna elektrického rozvodu ve společných prostorech
- DS 25 HS 253 ul. Borová 5154-55, Chomutov