Výběrové řízení - oprava elektroinstalace společných rozvodů

Oprava společných rozvodů elektro v bytovém domě
- DS 39 HS 393 ul. Tkalcovská 1530 – 1531, Jirkov