Výběrové řízení - oprava elektroinstalace společných rozvodů

Výměna rozvodů elektro ve společných prostorách
- DS 17 HS 177 ul. Husova 1307-09, Kadaň