Výběrové řízení - oprava elektroinstalace společných rozvodů

DS 114 HS 210 ul. Kamenná 5086-87, Chomutov
Výměna el. přívodu do bytových jednotek vč. rozvodných skříní a jističů