Výběrové řízení - oprava elektroinstalace společných rozvodů

Oprava elektroinstalace společných prostor
- DS 115 HS 552 ul. Hornická 4108-09, Chomutov