Výběrové řízení - Rekonstrukce střechy

Zateplení střechy bytového domu včetně položení hydroizolační folie tl. 1,5 mm –
- Bytové družstvo Palackého 4274, Chomutov