Dlouhodobé plánování oprav Konstrukčních prvků panelových domů

Tento systém plánování oprav zaručuje udržování bytových domů SBD Chomutov ve stavu zajišťujícím bezpečné bydlení s využitím systému pravidelné obnovy a údržby konstrukčních prvků dle stanovených životností.

Pro účely nového systému plánování oprav byla v roce 2014 stanovena životnost konstrukčních prvků bytových domů SBD Chomutov na základě porovnání hodnot, které uvádí statistické tabulky pro oceňování nemovitostí. Dále hodnot dosahovaných životností konstrukčních prvků u vybraných bytových družstev v ČR a především bylo čerpáno z nejnovější publikace vydané Svazem českomoravských bytových družstev „Údržba, opravy a bezpečný provoz bytových domů“.

Plánování oprav vychází ze stanovených životností (v rocích). Tyto cykly mohou zkrátit závěry revizních a odborných prohlídek, naopak oddálit je může finanční situace daného hospodářského střediska, popřípadě laxní přístup domovních samospráv.

Plány oprav slouží také k efektivnímu vynakládání investičních prostředků, udržení optimálního technického stavu našich objektů a jsou připravovány dle ustanovení směrnice VS 26/2014.

Představenstvo družstva v letošním roce (2018) projednalo předpokládaný vývoj finančních prostředků v DZO (fondu oprav) jednotlivých HS v průběhu plánovacího období 10 let a usneslo se na následujícím:

HS, která nebudou v následujících letech čerpat úvěr a jejichž zůstatek v DZO po 10-ti letém období (i přes realizaci některých plánovaných oprav) bude propočítán nad 70% všech těchto příspěvků, mohou na ČS zvážit využití fondu oprav (DZO) následujícími způsoby:

  • - rozhodnout o snížení plateb záloh do DZO až o 30% (tj. na 17,- Kč/m2)
  • - realizovat změnu vytápění tepelnými čerpadly (snížení plateb za teplo)
  • - realizovat výměnu vchodových dveří do bytů
  • - realizovat zasklení lodžií
  • - realizovat rekonstrukci vzduchotechniky
  • - popřípadě navrhnou jiné, efektivní využití těchto prostředků určených na opravy

Z plánování na roky 2018 až 2027, dle příslušné směrnice a usnesením představenstva, má v roce 2018 nárok na využití prostředků z DZO výše popsaným způsobem následujících 61 HS:

  • 174 301 304 311 314 317 320 321 322 323 324 325 330 331 332 334 335 391 392 393 410 411 412 413 423 451 460 570 593 595 596 650
  • 414 660 820
  • 104 105 175 181 182 210 211 212 271 290 515 520 521 552 571 590 592 600 602 620 621 700 730 801 802 810

Aby bylo možno snížit členům družstva platby do DZO, je nutné zápisem z ČS toto snížení odsouhlasit. Stejně tak, při rozhodnutí o realizaci některé z výše uvedených investičních akcí.