Historie zateplování

Pro zajímavost zde uvádíme skutečnost, že na SBD Chomutov se začalo se zateplováním plášťů bytových domů právě před 20 lety.

Mezi první zateplené štíty patřily chomutovské objekty v ulicích M. Pujmanové a Skalková. První zateplené průčelí bylo v ulici Černovická po třech letech a až po osmi letech došlo k zateplení celého objektu v Kadani – Školní ulice 1538-39 viz. foto.

První štíty se zateplovaly tloušťkou izolantu 8 cm (objekt Kostnická 4079 dokonce 5 cm), oproti dnešním kvalitnějším izolantům s tloušťkou 14 cm.

K výraznému urychlení zateplování našich objektů pomohly dotační tituly Panel, Nový Panel, Integrovaný program rozvoje měst (IPRM) a Zelená úsporám. V současnosti zbývá zateplit zhruba 5%, vesměs nepanelových objektů.