Hlášení - Řešení pojistných událostí

Stavební bytové družstvo Chomutov má dlouhodobě uzavřené pojištění svého majetku (společné prostory budov, zásoby, věci movité, apod.) a pojištění škod zaviněných haváriemi (pojištění odpovědnosti).

Smluvně je dáno, že vznik pojistné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu.

Proto je nutné:

V případě výskytu jakékoliv škodní události (v bytové jednotce, nebo ve společných prostorách) je zapotřebí škodu, bezprostředně po zjištění, ohlásit výboru domovní samosprávy, nebo referentům technického úseku.

Referenti technického úseku určí, zda se jedná o škodu z majetku, nebo odpovědnosti a zda lze uplatnit pojistné plnění. Následně škodu nahlásí na pojišťovnu, která ji zaregistruje.

V případě poškození vlivem vandalismu (poškození vchodových dveří, sprejerství, apod.) je nutné škodu oznámit na POLICII ČR. Bez Usnesení Policie ČR nelze škody řešit. O tom kdo z dotčeného objektu škodu na PČR nahlásí, rozhodují funkcionáři příslušné DS.

U pojistných událostí, jak z majetku, tak z odpovědnosti se odečítá spoluúčast. Výše je dána příslušným ustanovením pojistné smlouvy.

Respektováním a dodržováním výše uvedených postupů bez zbytečných časových prodlev, společně zajistíme plynulejší a rychlejší průběh likvidace případných škodních událostí.