Likvidace staré zónové regulace => Rekonstrukce paty ÚT v objektu

Vážení uživatelé bytů ve správě družstva, zjistili jsem, že ve veřejném povědomí není dostatek informací, jak se obecně staráme o otopné soustavy našich objektů. Proto předkládáme základní informace:

- otopná soustava je konstrukčním prvkem domu jako každý jiný (výtah, voda, odpad, elektro instalace, výplně otvorů, plášť objektu a další)

- skládá se z ležatých a vodorovných vedení topného média, otopných těles, čerpadel, ventilů, měřících a regulačních prvků (kalorimetry na patě objektu, termoregulační ventily, rozdělovače topných nákladů a další)

- její životnost dle směrnice 26/2014 je stanovena na 40 let s tím, že ne všechny části otopné soustavy stárnou stejně rychle (stoupacímu vedení a některým dalším prvkům, po posouzení znalcem, ve většině případů životnost prodlužujeme) a ve většině případů obnovujeme hlavně otopná tělesa s TRV.

- některé objekty v dávné minulosti cca kolem roku 1980 byly vybaveny zónovou regulací, která měla zastávat funkci „směšovacích stanic“

- tyto zónové regulace byly poplatné době svého vzniku a vlivem stárnutí, nekvalitní obsluze i neodborným zásahům ztratily svůj význam

- v nedávné minulosti jsme na třech našich objektech (správa SBD, Bystřická a Smetanovy Sady) zrealizovali moderní směšovací stanice, abychom ověřili, zda jde o další správný krok v realizaci opatření k úsporám tepelné energie – což se jednoznačně nepotvrdilo a v realizacích se nadále nebude pokračovat

- jsou mapovány i další možnosti úspory tepla formou odpojení od CZT s využitím různých náhradních zdrojů a jejich kombinací, zatím bez 100% přesvědčení o efektivnosti a návratnosti investic do těchto realizací

Co je ale jednoznačně potřeba zrealizovat, je rekonstrukce starých zónových regulací tam, kde ještě rekonstrukcí neprošly. Získáte spolehlivější zařízení, přehledně uspořádané s úsporou místa.

Jedná se o následující objekty:

Na Borku 1602, 1604, 1607, 1610, 1612

Na Borku 1615, 1617, 1619, 1622

SNP 1624, 1625, 1627, 1629, 1632, 1634

Mládežnická 1635, 1636, 1638, 1639, 1642

Smetanovy sady 1546, 1547, 1548, 1549

Červenohradecká 1524, 1626, 1545

Jezerská 1534, 1535, 1537, 1538, 1539

U stadionu 1502, 1505

Alešova 1507, 1508, 1509

Hutnická 5292, 5295, 5303

Nové a původní uspořádání paty ÚT v objektu je patrné na přiložených fotografiích.