Nadbytečná nemovitost SBD Chomutov – BD v Chomutově na Kadaňské čp. 3551-52.

Jde o samostatně stojící bytový dům čp. 3551 - 3552 a dále pozemky parcelní číslo 2756 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2 a parc. č. 2755 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200m2. Uvedené nemovitosti se nachází v ul. Kadaňská, v katastrálním území Chomutov II, obec Chomutov.

Bytový dům s valbovou střechou je rozdělený na dvě samostatné obytné sekce s vlastním vstupem, má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a půdní prostor bez využití. Bytový dům je připojen na veřejný vodovod, kanalizaci a el. rozvodnou síť.

V každé sekci se nachází 12 malometrážních bytových jednotek (kk+1) – vždy po 6 v každém nadzemním podlaží. Hygienické zařízení (sprchy a WC) jsou společné – rozdělené na muže a ženy s podlahovým vytápěním. V suterénu jsou zřízeny sklepní boxy pro potřeby jednotlivých nájemníků, prostory pro správce a prostor s elektroměry.

Jednotlivé obytné prostory jsou vytápěny lokálním topidlem na dřevo, společné prostory (umývárny a WC) jsou vytápěny elektrickými přímotopy. Každá bytová jednotka má samostatný přívod vody s vlastním podružným měřením a el. rozvod s vlastními elektroměry, umístěnými ve společných prostorech v suterénu každé sekce.

Objekty byly využívány jako náhradní ubytování pro uživatele bytů Stavebního bytového družstva se špatnou platební kázní.

Lokalita je v pochůzné vzdálenosti jak do centra města, do OC Globus, tak na vlakové i autobusové nádraží, v zastavěném území obce v řadové uliční zástavbě obytných domů s nedalekým nájezdem na silnici 1. třídy E13.

Bytový dům s pozemky je nabízen za cenu k jednání 7.000.000,- Kč.

Prohlídka nemovitosti a jednání o ceně s případnými zájemci je možná po domluvě.

Kontaktní osoby:

Pan Josef Tvrdý e-mail tvrdy@sbdcv.cz, mobil 773 822 300

Ing. Rostislav Písařík e-mail pisarik@sbdcv.cz , mobil 773 822 599.

Adresa:

SBD Chomutov

Husova 2079/10

430 03 Chomutov

podatelna SBD