Správa SBD - OMEZENÝ PROVOZ

Vstup do budovy povolen pouze se zakrytými ústy a nosem. Toto opatření platí v úřední i neúřední dny.