Stoupačky kanalizace a odpadů v bytových domech

Za velmi důležitou informaci, kterou bych rád touto formou předal především funkcionářům DS v našich domech, ale i všem uživatelům bytů ve správě družstva je – více méně nepředvídatelný stav odpadů ať už kanalizačních, nebo dešťových.

Dle ustanovení směrnice na plánování oprav konstrukčních prvků jsou tyto instalace zařazeny mezi prvky s nepovinnou rekonstrukcí dle životnosti, protože u nich nelze jednoznačně stanovit dobu použitelnosti. Stejně tak, při pohledové kontrole pracovníky TÚ nelze stav odpadového vedení přesně kvalifikovat.

Více záleží na způsobu užívání (splachování nepatřičných předmětů, nečištění košů dešťových svodů, nedostatečný spád v horizontálním vedení) a sledování prvotních projevů nefunkčnosti odpadového vedení.

Z výše uvedeného tedy nedoporučuji se u tohoto KP výhradně řídit plánem oprav (doporučenou životností), ale zvážit včas okamžik, kdy je vhodné provést kontrolu průchodnosti odpadového vedení, jeho pročištění, případně přímo přistoupit k rekonstrukci. Samozřejmě před podáním ZL doporučuji konzultaci s pracovníky TÚ.

Pro ilustraci problematiky uvádím několik dat a fota nepříjemných následků ve SP, někdy bohužel i v bytových jednotkách. Náklady jsou odvislé od náročnosti oprav (především při nutností zásahu pod úrovní objektu).

V roce 2019:

provedeno 16 kamerových preventivních prohlídek

stalo se 10 havárií s následnou opravou či rekonstrukcí

proběhlo 21 čištění odpadového potrubí

náklady cca 490.000,- Kč

V roce 2020:

provedeno 13 kamerových preventivních prohlídek

stalo se 6 havárií s následnou opravou či rekonstrukcí

proběhlo 24 čištění odpadového potrubí

náklady cca 310.000,- Kč

V roce I.-IX.2021:

provedeno 21 kamerových preventivních prohlídek

stalo se 8 havárií s následnou opravou či rekonstrukcí

proběhlo 29 čištění odpadového potrubí

náklady cca 1.550.000,- Kč

Za kolektiv TÚ - Ing. Rostislav Písařík