Výběrové řízení - Celková výměna plynového rozvodu, splaškové kanalizace a rozvodů SV, TUV a CTUV

Celková výměna plynového rozvodu, splaškové kanalizace a rozvodů SV, TUV a CTUV v objektu:
- DS 60 HS 600 ul. Hutnická 5292 - 5293, Chomutov