Výběrové řízení - Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy - valbová střecha se zateplením
- DS 109 HS 300 ul. Kamenný vrch 5266 - 5268, Chomutov