Výběrové řízení - Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce – Zateplení střechy EPS S 100 tl. 150 mm včetně položení hydroizolační folie tl. 1,5 mm
- DS 68 HS 680 ul. Cihlářská 4044, Chomutov