Výběrové řízení - Výměna stoupaček

Celková výměna plynového rozvodu, splaškové kanalizace a rozvodů SV, TUV a CTUV v objektu
- DS 89 HS 423 ul. Krušnohorská 1661, Jirkov