Články

11.07.2019

Hlášení - Řešení pojistných událostí

Stavební bytové družstvo Chomutov má dlouhodobě uzavřené pojištění svého majetku (společné prostory budov, zásoby, věci movité, apod.) a pojištění škod zaviněných haváriemi (pojištění odpovědnosti).

13.06.2018

Slovo předsedy představenstva SBD

Vážení delegáti, dámy a pánové, jsem nesmírně rád, že i rok 2017 byl pro naše družstvo úspěšný. Dosáhli jsme dobrých výsledků a to zejména díky kvalitně odvedené práci představenstva, funkcionářů DS, zaměstnanců správy, a to vše pod dohledem kontrolní komise.

31.05.2018

GDPR

Zpracování osobních údajů v SBD Chomutov v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.